MUZEUM DOČASNĚ UZAVŘENO

Muzeum zatím zůstává pro veřejnost uzavřeno. Jakmile budeme znát další podrobnosti, určitě je uveřejníme.

Děkujeme za pochopení a zachovejte nám přízeň i v těchto náročných dnech!

 

Znění posledního rozhodnutí vlády:

Dle usnesení vlády ČR č. 996 platné od 12. do 25. října 2020 se zakazují:
•    Návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
•    Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.
•    Kongresy a jiné vzdělávací akce.
•    Provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin.

Všem návštěvníkům se omlouváme, o všech novinkách, především o znovuotevření muzea, připravovaných výstavách či akcích Vás budeme informovat prostřenictvím našich webových stránek www.muzeumdc.cz nebo na našem facebookovém profilu vedeném pod názvem Oblastní muzeum v Děčíně.

I přesto, že máme pro veřejnost muzejní prostory uzavřeny, i nadále pracujeme na přípravě výtvarné výstavy manželů Kmentových a připravujeme vánoční výstavu věnovanou děčínskému řezbáři Vladimíru Cejnarovi.