Exponát měsíce října - salutní moždíře ze zámku

V rámci probíhající rekonstrukce Glorietu v Růžové zahradě na Zámku Děčín došlo k zajímavému nálezu. Při vybírání zásypu někdejšího barokního bazénu byly objeveny dva malé litinové kanony-moždíře. Během srpna a září prošly rukama muzejního konzervátora a nyní jsou vystaveny ve vestibulu Oblastního muzea v Děčíně.

Moždíře byly nalezeny ve značně zkorodovaném stavu. Prvotním úkolem konzervátorského zásahu proto bylo zastavit další degradaci materiálu. Nejprve došlo k rozpuštění a mechanickému odstranění rzi, následně byl povrch odmaštěn a zakonzervován tanátováním. Posledním krokem bylo upravení povrchu moždířů KP lakem a voskem. Po tomto zásahu bylo možné oba kousky řádně změřit. Oba kusy jsou prakticky totožné, na výšku měří 28 cm, na šířku 20 c, váží něco přes 21 kg a jejich ráže činí přibližně 38 mm. Potvrdil se tak původní předpoklad, že šlo o salutní moždíře, které nebyly určeny k vojenským operacím, nýbrž ke slavnostním salvám a ohňostrojům.

Bohužel ani na jednom z nich se nezachovaly žádné nápisy či značky, které by pomohly je blíže datovat. Na zámku se z podobných moždířů nejčastěji střílelo mezi lety 1670 – 1780. Poslední zmínku o nich nám zprostředkoval thunovský hospodářský rada Wolfgang Kropf, který kolem roku 1835 napsal, že několik moždířů bez užitku leží v prázdném bazénu pod Glorietem. K zasypání nádrže i s oběma děly muselo tedy dojít až po tomto datu.