Gotické umění na Děčínsku

místo

Oblastní muzeum v Děčíně, přízemí naproti pokladně

Jedna ze stěžejních stálých expozic muzea.

Stálá expozice Gotické umění na Děčínsku představuje nejvýznamnější dochované plastiky z Děčína a přilehlých i vzdálenějších obcí – počínaje Madonou z poloviny 14. století a konče díly, která svým časovým zařazením i stylovou charakteristikou již hraničí s ranou renesancí první poloviny 16. století. Plastiky poničily požáry a neodborné brutální zásahy neškolených „restaurátorů“ hluboké minulosti, o to složitější a záslužnější byly záchranné práce současných odborníků.

Oblastní muzeum v Děčíně připravilo expozici v odborné spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích. Poděkování však patří všem, kteří se na vzniku nejcennější muzejní expozice podíleli.

Z nejzajímavějších plastik uveďme například Pietu z kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích datovanou do období „krásného slohu“, konkrétně do 2. čtvrtiny 15. století, a považovanou za práci Mistra Týnské kalvárie nebo jeho okruhu. Velmi silně působí bolestiplné, ale přesto klidné a smiřující se zpodobení nešťastné matky v kontrastu s naturalistickou podobou umučeného Krista.

Vystavena je i jediná dochovaná gotická socha z kamene v našem regionu – madona, která stávala na konzoli pod kružbovým baldachýnem v rohu původně renesančního domu postaveného v roce 1594 na děčínském Tržním náměstí (dnešní Masarykovo náměstí). Tento dům bohužel musel v roce 1967 ustoupit bagrům v rámci dnes již proslulé demolice a následné architektonicky ubohé a bezcenné přestavby náměstí. Tato plastika je snad to jediné, co z domu, který patřil k dominantám města, zbylo.

Prezentovány jsou také archeologické nálezy z výzkumu v našem regionu, mezi nimiž mimořádné místo zaujímá tzv. „šluknovský depot“ obsahující nejen šest desítek českých a míšeňských grošů, ale i jedinečnou stříbrnou sponu s reliéfy českých lvů. Výjimečným exponátem je i gotická monstrance z počátku 16. století.

V prodeji je katalog s vyobrazeními všech vystavených gotických plastik a podrobným popisem, na jehož obsahu se podílel kolektiv předních českých odborníků v oblasti gotického umění. Dále je v prodeji obsáhlejší katalog ve větším formátu, který představuje to nejlepší, co bylo zachováno z období gotiky na Děčínsku nejen ve sbírkách Oblastního muzea v Děčíně, ale i ve sbírkách Národní galerie v Praze, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřického.