Galerijka

Mladí návštěvníci si některé své kresby ze stálé expozice Vývoj lodní dopravy na Labi nenechávají pro sebe a vystavují je v dřevěné loďce na šňůře. Tyhle patří mezi nejlepší.