Sbírkový fond

Naš sbírkový fond je vyhledávátelný online přes CES online.

CES online je internetovým prostorem, který je věnován Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) Ministerstva kultury České republiky. Podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů je CES veřejnosti přístupným informačním systémem s dálkovým přístupem - seznamem sbírek, které jsou uchovávány, doplňovány, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a činnosti těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů.

Elektronická podoba centrální evidence přináší v textech a fotografiích základní seznámení se specifickým kulturním bohatstvím, které dále můžete poznávat prostřednictvím stovek expozic a výstav v muzeích a galeriích, případně sbírkách soukromých nebo právnických osob po celé České republice.

 

Zdroj: www.cesonline.cz/arl-ces/cs/ces-uvod/